ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

ประวัติหน่วยงาน 

หน้าหลัก


 

          เดิมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ชื่อว่า สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 18-19 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ห่างจากอำเภอท่าวุ้งประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 18 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 221 ไร่ 2 งาน 59.7 ตารางวา โดยใช้พื้นที่ของหนองสาธารณะ ชื่อ หนองตามั่น และพื้นที่ซึ่งชาวบ้านบริจาคให้ส่วนหนึ่ง


          ก่อตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณ ปี 2532 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2533  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2534 งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  16,509,000 บาท และเปิดดำเนินการในปีงบประมาณ 2535

 

 

 

 
          เดิมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ชื่อว่า สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 18-19 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ห่างจากอำเภอท่าวุ้งประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 18 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 221 ไร่ 2 งาน 59.7 ตารางวา โดยใช้พื้นที่ของหนองสาธารณะ ชื่อ หนองตามั่น และพื้นที่ซึ่งชาวบ้านบริจาคให้ส่วนหนึ่ง


          ก่อตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณ ปี 2532 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2533  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2534 งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  16,509,000 บาท และเปิดดำเนินการในปีงบประมาณ 2535

 

 

 

 

รายนามหัวหน้าสถานีฯ - ผู้อำนวยการศูนย์ฯรายนามหัวหน้าสถานีฯ - ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

     

 มี.ค. 58 - ปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายอนุสสรณ์  มีวรรณ หัวหน้าสถานี 2532 - 2539
2 นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์ หัวหน้าสถานี 2539 - 2543
3 นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ 2543 - 2546
4 นายรังสรรค์  ทรวงชมพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ 2546 - 2550
5 นายบุญส่ง  ศรีเจริญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ 2550 - 2551
6  นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ธ.ค.51 - ม.ค.53
7  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์

ก.พ.53 - ก.พ.58

8  นางณพัชร  สงวนงาม  ผู้อำนวยการศูนย์  มี.ค. 58 - ปัจจุบัน

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

          โทรศัพท์ : 036-510520 แฟ็ก : 036-510521 E-mail : if-lopburi@hotmail.com   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี 99 ม.9 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทร/โทรสาร 036-510520-21 E-mail:if-lopburi@hotmail.com ผู้รับผิดชอบเว็บไซด์ นส.เบญจวรรณ เยาวรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ E-mail:itoon_51@hot    if-lopburi@hotmail.com    036-510520-21    036-510520-21