ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

ประวัติหน่วยงาน 

หน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |   ข่าววันที่: 2017-12-14 |  อ่าน: 2,285 ครั้ง
 

 

          เดิมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ชื่อว่า สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 18-19 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ห่างจากอำเภอท่าวุ้งประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 18 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 221 ไร่ 2 งาน 59.7 ตารางวา โดยใช้พื้นที่ของหนองสาธารณะ ชื่อ หนองตามั่น และพื้นที่ซึ่งชาวบ้านบริจาคให้ส่วนหนึ่ง


          ก่อตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณ ปี 2532 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2533  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2534 งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  16,509,000 บาท และเปิดดำเนินการในปีงบประมาณ 2535

 

 

 

 
          เดิมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ชื่อว่า สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 18-19 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ห่างจากอำเภอท่าวุ้งประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 18 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 221 ไร่ 2 งาน 59.7 ตารางวา โดยใช้พื้นที่ของหนองสาธารณะ ชื่อ หนองตามั่น และพื้นที่ซึ่งชาวบ้านบริจาคให้ส่วนหนึ่ง


          ก่อตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณ ปี 2532 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2533  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2534 งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  16,509,000 บาท และเปิดดำเนินการในปีงบประมาณ 2535

 

 

 

 

รายนามหัวหน้าสถานีฯ - ผู้อำนวยการศูนย์ฯรายนามหัวหน้าสถานีฯ - ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

     

 มี.ค. 58 - ปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายอนุสสรณ์  มีวรรณ หัวหน้าสถานี 2532 - 2539
2 นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์ หัวหน้าสถานี 2539 - 2543
3 นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ 2543 - 2546
4 นายรังสรรค์  ทรวงชมพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ 2546 - 2550
5 นายบุญส่ง  ศรีเจริญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ 2550 - 2551
6  นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ธ.ค.51 - ม.ค.53
7  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์

ก.พ.53 - ก.พ.58

8  นางณพัชร  สงวนงาม  ผู้อำนวยการศูนย์  มี.ค. 58 - ปัจจุบัน

 

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,290)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,660) ประวัติหน่วยงาน.. (2,285) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.. (1,643) การเพาะเลี้ยงปลากราย.. (1,197) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,196) ข้อมูลบุคลากร.. (933) การเพาะเลี้ยงปลากระโห้.. (928) ประวัติจังหวัดลพบุรี.. (743) ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย.. (633) ภารกิจหน่วยงาน.. (598) ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (511) ประกาศปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.. (477) ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงปี 2559.. (392) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2563.. (375) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่1/2563.. (359) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563.. (359) วันเด็กแห่งชาติ 2561.. (346) ประชาสัมพันธ์งานวันเด็ก ปี 2563.. (343) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2563.. (314)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

          โทรศัพท์ : 036-510520 แฟ็ก : 036-510521 E-mail : if-lopburi@hotmail.com   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี 99 ม.9 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทร/โทรสาร 036-510520-21 E-mail:if-lopburi@hotmail.com ผู้รับผิดชอบเว็บไซด์ นส.เบญจวรรณ เยาวรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ E-mail:itoon_51@hot