ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล

 เผยเเพร่: 2018-04-09  |   ข่าววันที่: 2018-03-29 |  อ่าน: 267 ครั้ง
 

ตามที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี ได้จ้างเหมายริการงานบันทึกข้อมูลจำนวน 6 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ นางสาววิกานดา ล้อมวงศ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ทรงพระเจริญ.. (1,087)  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง.. (371) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (369) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี.. (345) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (326) banner.. (316) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (รายใหม่).. (315) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี.. (312) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (304) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่สื่อสาร.. (303) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสื่อสาร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จันทบุรี.. (280) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (272) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล.. (267) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานสื่อสาร.. (266) ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (258) รัชกาลที่ 10.. (252) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ปีงบประมาณ 2562.. (229) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.. (228) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจันทบุรี.. (228) มอบประกาศนียบัตรให้แก่ชาวประมงผู้ร่วม .. (222)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

     3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี