ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจส...


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง

ตามที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง จันทบุรี ได้จัดจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง จำนวน 6 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ชื่อ

1 นางสาวเทียมจันทร์  สุวรรณรอด

2 ว่าที่ร.ต.คเณศ แฝงศรีคำ

3 นายศุภพงษ์ นพพันธ์

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

    รายละเอียด 3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  email  chanthaburift@gmail.com  โทรศัพท์ 039-499341  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6