กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 ด่านตรวจประมงสตูล


กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และสมาคมประมงจังหวัดสตูล จัดพิิธีเปิดกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" ณ ท่าเทียบเรือเกียรติเจริญชัยการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตัวแทนท่าเทียบเรือประมง ผู้ควบคุมเรือ และชาวประมง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศ และรณรงค์ให้ชาวประมงมีการจัดเก็บเศษภาชนะที่นำออกไป หรือเศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากกิจรรมดังกล่าวนำกลับคืนฝั่งทุกรอบทำการประมง เพื่อสร้างจิตสำนึกอันจะส่งผลให้ปัญหาขยะทะเลลดน้อยลง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!