ประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัยสุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงลงทะเบียนกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนสู่ธรรมชาติและกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา

 ด่านตรวจประมงสตูล


ประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัยสุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงลงทะเบียนกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนสู่ธรรมชาติและกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงสตูล ประชุมชี้แจงเรื่อง การยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงลงทะเบียนกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนสู่ธรรมชาติและกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและตอบคำถามชาวประมงในพื้นที่ ณ แพไทจิ้นฮวด ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!