ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 ด่านตรวจประมงสตูล


ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ประชาสัมพันธ์


ตามประกาศกรมประมง ลง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ โดยกรมประมงได้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการทางระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน พ.ศ. 2562 บัดนี้กรมประมงได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ชื่่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดและดาวโหลดประกาศกรมประมง ได้ที่ เว็ปไซต์ https://file.job.thai.com/prakad/fisheries201908/fisheries201908_5.pdf

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!