ประชุมชี้แจงการจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงสตูล


ประชุมชี้แจงการจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงสตูล ประชุมชี้แจงเรื่อง การจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!