ศจร.สตูล ทำการยึดตรึงอุปกรณ์ VMS รูปแบบใหม่

 ด่านตรวจประมงสตูล


ศจร.สตูล ทำการยึดตรึงอุปกรณ์ VMS รูปแบบใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 22-23 มีนาคม 2562 นายอชิรวิทย์  รุ่งเรือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนายมโนฮา  เตะปูยู จ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร เจ้าหน้าที่ ศจร.สตูล ได้ทำการยึดตรึงอุปกรณ์ VMS สายสัญญาณ และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ VMS รูปแบบใหม่ จำนวน 10 ลำ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษา ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ VMS  และการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ โดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!