ศจร.สตูล จัดประชุมชี้แจงระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) แก่ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 ด่านตรวจประมงสตูล


ศจร.สตูล จัดประชุมชี้แจงระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) แก่ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!