ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กองประมงต่างประเทศ

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-03  |   ข่าววันที่: 2020-09-02 |  อ่าน: 476 ครั้ง
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  คลิกที่นี่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (4,585)  >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,726) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (3,110) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,905) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,884) >> ประวัติองค์กร.. (2,842) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,601) สหภาพยุโรป (EU).. (2,003) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,394) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,275) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,270) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,168) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,160) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,006) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,000) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (932) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (927) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (907) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (901) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (897)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900