กฎหมายประมงระหว่างประเทศ ระเบียบหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าประมง  แหล่งข้อมูลจากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

กฎหมายประมงของไทย  แหล่งข้อมูลจากกองกฎหมาย

รวมกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก แหล่งข้อมูลจากกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 บทวิเคราะห์การแก้ไขกฎหมายประมงญี่ปุ่น แหล่งข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

 ่าวด้านการเกษตร (ประมง) ที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 แหล่งข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Japan Agriculture News (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564)

 รายงานสรุปประกาศกฎระเบียบของสหภาพยุโรป Comission Regulation (EU) 2022/384 ว่าด้วยการปรับแก้ Comission Regulation (EU) No 142/2011 ภาคผนวก XIV เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตผลพลอยได้จากสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลผลิตดังกล่าว ที่มา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (เผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ไทยกับวาระการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565   403   การมีส่วนร่วมของกรมประมงภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค   329  การประชุม ASEAN-Republic of Korea - Ministry of Oceans and Fisheries (Consultati...  248  กลยุทธ์นำทางไปสู่เป้าหมายด้านประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2565 – 2570   248  วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น งาน Investor's Meet Make in India, Make for t...  197  วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งท...  188  แผนการดำเนินงานของคณะทำงาน OFWG ประจำปี พ.ศ. 2565   183  การสนับสนุนโครงการทางวิชาการของเอเปค   183  การประชุมเพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Plan of Action: PoA) ระ...  179  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น การประชุมหารือ ระหว่างกรมประมง Seafood ...  175


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900    thaidoffifad01@gmail.com   +66 2 579 7940   +66 2 579 7940   แฟนเพจ