กฎหมายประมงระหว่างประเทศ

 กองประมงต่างประเทศ

กฎหมายประมงระหว่างประเทศ 

กฎหมายประมงระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |   ข่าววันที่: 2020-03-25 |  อ่าน: 1,089 ครั้ง
 

ระเบียบหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าประมง  แหล่งข้อมูลจากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

กฎหมายประมงของไทย  แหล่งข้อมูลจากกองกฎหมาย

รวมกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก แหล่งข้อมูลจากกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 บทวิเคราะห์การแก้ไขกฎหมายประมงญี่ปุ่น แหล่งข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

 ่าวด้านการเกษตร (ประมง) ที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 แหล่งข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Japan Agriculture News (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (6,258)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,166) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,837) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (3,162) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,968) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,952) >> ประวัติองค์กร.. (2,929) สหภาพยุโรป (EU).. (2,740) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,970) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,746) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,319) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,232) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,198) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,193) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,181) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,177) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,121) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,116) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,089) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD).. (1,040)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900