กฎหมายประมงระหว่างประเทศ

 กองประมงต่างประเทศ

กฎหมายประมงระหว่างประเทศ 

กฎหมายประมงระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |   ข่าววันที่: 2020-03-25 |  อ่าน: 911 ครั้ง
 

ระเบียบหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าประมง  แหล่งข้อมูลจากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

กฎหมายประมงของไทย  แหล่งข้อมูลจากกองกฎหมาย

รวมกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก แหล่งข้อมูลจากกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 บทวิเคราะห์การแก้ไขกฎหมายประมงญี่ปุ่น แหล่งข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,574)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,840) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,803) >> ประวัติองค์กร.. (2,765) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,387) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,082) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,004) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,957) สหภาพยุโรป (EU).. (1,288) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,237) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,139) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,111) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (995) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (911) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (885) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (836) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (807) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (804) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (778)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900