กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North America Seafood Exposition 2018 ที่ Boston Convention ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา

 กองประมงต่างประเทศ

กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North America Seafood Exposition 2018 ที่ Boston Convention ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-13  |   ข่าววันที่: 2018-03-11 |  อ่าน: 530 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North America Seafood Exposition 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13  มีนาคม  2561 ที่ Boston Convention ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพบหารือผู้นำเข้าสินค้าประมงไทยในสหรัฐ ผู้สื่อข่าว NGOs และผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยชี้แจงความก้าวหน้าของไทยในการดำเนินการแก้ไขการประมง IUU และปัญหาแรงงานในภาคการประมงของไทย  ในงานสัมมนามีผู้ร่วมบรรยายให้ข้อมูลบนเวทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายและการดำเนินคดี ศปมผ. ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมแช่เยือกแข็งไทย และนางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (Stella maris) โดยมี นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและเป็นผู้ดำเนินรายการในการบรรยายบนเวที วิทยากรได้บรรยายให้ข้อมูลในเรื่องการดำเนินงานของกรมประมงเพื่อไปสู่นโยบายประเทศไทยปลอด IUU การป้องกันและกำจัดแรงงานบังคับในภาคการประมง การก้าวไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง NGOs และภาครัฐ  ผู้บรรยายต่างได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการสัมมนา อันสร้างความเข้าใจในสถานะความก้าวหน้าในการดำเนินการของไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,278) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,255) >> ประวัติองค์กร.. (2,121) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,629) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (908) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (713) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (698) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (607) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (591) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (569) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (564) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (560) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (532) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (530) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (527) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (494) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (487) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900