กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North America Seafood Exposition 2018 ที่ Boston Convention ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา

 กองประมงต่างประเทศ

กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North America Seafood Exposition 2018 ที่ Boston Convention ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-13  |   ข่าววันที่: 2018-03-11 |  อ่าน: 583 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North America Seafood Exposition 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13  มีนาคม  2561 ที่ Boston Convention ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพบหารือผู้นำเข้าสินค้าประมงไทยในสหรัฐ ผู้สื่อข่าว NGOs และผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยชี้แจงความก้าวหน้าของไทยในการดำเนินการแก้ไขการประมง IUU และปัญหาแรงงานในภาคการประมงของไทย  ในงานสัมมนามีผู้ร่วมบรรยายให้ข้อมูลบนเวทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายและการดำเนินคดี ศปมผ. ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมแช่เยือกแข็งไทย และนางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (Stella maris) โดยมี นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและเป็นผู้ดำเนินรายการในการบรรยายบนเวที วิทยากรได้บรรยายให้ข้อมูลในเรื่องการดำเนินงานของกรมประมงเพื่อไปสู่นโยบายประเทศไทยปลอด IUU การป้องกันและกำจัดแรงงานบังคับในภาคการประมง การก้าวไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง NGOs และภาครัฐ  ผู้บรรยายต่างได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการสัมมนา อันสร้างความเข้าใจในสถานะความก้าวหน้าในการดำเนินการของไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,256)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,612) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,599) >> ประวัติองค์กร.. (2,548) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,930) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,097) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,041) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (992) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (817) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (745) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (696) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (662) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (640) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (636) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (626) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (623) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (616) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (596) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (593)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900