การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Officers/Biologists

 กองประมงต่างประเทศ

การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Officers/Biologists  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-06  |   ข่าววันที่: 2018-03-05 |  อ่าน: 532 ครั้ง
 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 09.30 น. กองประมงต่างประเทศ โดยกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Officers/Biologists from the BIMSTEC/IORA Member Countries ณ ห้องประชุม My Tea โรงแรมชินนาม่อน เรสซิเด้นท์ โดยมีนายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยนางสาวชลิดา ชูนาค ผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติกล่าวในพิธีเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 17 มีนาคม 2561 โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC และ IORA ได้แก่ สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐเคนยา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐอินเดีย สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และราชอาณาจักรไทย จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คน ทั้งนี้ กองประมงต่างประเทศได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมฯ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกฯ ในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,278) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,255) >> ประวัติองค์กร.. (2,121) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,629) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (907) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (713) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (698) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (607) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (590) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (568) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (564) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (559) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (532) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (529) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (527) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (493) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (486) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900