การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Officers/Biologists

 กองประมงต่างประเทศ

การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Officers/Biologists  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-06  |   ข่าววันที่: 2018-03-05 |  อ่าน: 593 ครั้ง
 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 09.30 น. กองประมงต่างประเทศ โดยกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Officers/Biologists from the BIMSTEC/IORA Member Countries ณ ห้องประชุม My Tea โรงแรมชินนาม่อน เรสซิเด้นท์ โดยมีนายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยนางสาวชลิดา ชูนาค ผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติกล่าวในพิธีเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 17 มีนาคม 2561 โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC และ IORA ได้แก่ สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐเคนยา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐอินเดีย สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และราชอาณาจักรไทย จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คน ทั้งนี้ กองประมงต่างประเทศได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมฯ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกฯ ในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,256)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,612) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,599) >> ประวัติองค์กร.. (2,548) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,930) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,097) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,041) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (991) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (817) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (745) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (696) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (661) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (639) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (635) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (626) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (622) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (615) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (595) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (593)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900