พิธีปิดโครงการความร่วมมือ Thailand-EU Policy Dialogues S Support Facility(PDSF) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 

 กองประมงต่างประเทศ

พิธีปิดโครงการความร่วมมือ Thailand-EU Policy Dialogues S Support Facility(PDSF) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-28  |   ข่าววันที่: 2017-11-28 |  อ่าน: 328 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการความร่วมมือ Thailand-EU Policy Dialogues S Support Facility(PDSF) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 
     โครงการ PDSF ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ในช่วงกว่า 4 ปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปร่วมกับหน่วยงานของไทยกว่า 30 หน่วยงานดำเนินโครงการกว่า 44 โครงการ ครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 4 ด้านหลัก คือ การค้าและการลงทุน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการจัดการแบบธรรมาภิบาล ในส่วนด้านการประมงนั้น กรมประมงให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU การพัฒนาเกษตรกรรมและอาหาร โดยโครงการ PDSF ได้สนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง (Monitoring, Controlling and Surveillance; MCS System) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง (Traceability) ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของ Sustainable Development Goals (SDGs) 

     ทั้งนี้ ความร่วมมือภายใต้โครงการดังกล่าวยังไม่หยุดลงเพียงเท่านี้ และดำเนินต่อไปทั้งในระดับประเทศ และขยายออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,905)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,416) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,378) >> ประวัติองค์กร.. (2,265) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,729) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (947) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (799) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (757) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (715) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (646) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (604) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (595) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (593) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (574) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (557) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (549) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (541) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (516) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (509)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900