การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ

 กองประมงต่างประเทศ

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-28  |   ข่าววันที่: 2017-11-25 |  อ่าน: 659 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กองประมงต่างประเทศได้จักโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ" ณ ห้องพุทธชาด KU Home Kasetsart มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวโอวาทให้แก่บุคคลากรกองประมงต่างประเทศ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,556)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,828) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,796) >> ประวัติองค์กร.. (2,754) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,173) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,078) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,882) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,830) สหภาพยุโรป (EU).. (1,240) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,232) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,132) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,104) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (946) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (881) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (877) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (804) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (803) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (790) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (769) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (760)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900