ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย


นางปริญดา รัตนแดง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวปณิชา ธนะสังข์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร" ในเขตพื้นที่ อ.บ้านโคก อ.เมือง อ.ลับแล อ.ท่าปลา และ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

     562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130    if.sukhothai@yahoo.co.th   0-5561-5627   0-5561-5628   แฟนเพจ