วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย


เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย โดย นางสาวณัฎฐ์วรัตถ์
แก้วประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมงานวันต้นไม้แห่งชาติและกิจกรรมโครงการชุมชนจักรยานตำบลหาดเสี้ยว โดยมี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ สถานีตำรวจภูธรศรัีสัชนาลัย โรงเรียนเมืองเชลียง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครกู้ภัยเทพนิมิตร และประชาชน
บ้านหาดสูง เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ คันดิน บ้านหาดสูง หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่...  337   รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพ...  246  รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลั...  240  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา...  208  รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(เกษ...  192  Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)   106  ทำเนียบผู้บริหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืด   100  วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕   55  จัดฝึกอบรมเกษตรกร"โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบ...  32  วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕   0

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

     562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130    if.sukhothai@yahoo.co.th   0-5561-5627   0-5561-5628   แฟนเพจ