วันที่่ 23 กันยายน 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

วันที่่ 23 กันยายน 2562 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |   ข่าววันที่: 2019-09-25 |  อ่าน: 401 ครั้ง
 

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางปริญดา รัตนแดง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำยม โดยมีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ. วัดปากแคว ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130