แนะนำหน่วยงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย


                       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 150 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา โดยมีอ่างเก็บน้ำหนองผักลุง ซึ่งกรมประมงได้ขุดลอกบูรณะด้วยงบประมาณโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก เพื่อนำน้ำมาใช้ในการผลิตพันธุ์ปลา มีพื้นที่ประมาณ 86 ไร่ 1 งาน 11.74 ตารางวา สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร

                       การก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย สร้างขึ้นตามโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กส่วนที่ 2 (ภาคเหนือตอนล่าง) เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2534 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2536 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 49,495,974.92 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมในปี 2539
 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่...  340   รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพ...  251  รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลั...  244  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา...  216  รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(เกษ...  194  Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)   109  ทำเนียบผู้บริหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืด   103  จัดฝึกอบรมเกษตรกร"โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบ...  36

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

     562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130    if.sukhothai@yahoo.co.th   0-5561-5627   0-5561-5628   แฟนเพจ