วันที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นาวาเอกสมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


วันที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นาวาเอกสมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม วันที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นาวาเอกสมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพศูนย์ฯ ขนอม ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาก...  302   ประกาส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขั...  159  ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิ...  157  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564   142  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจ...  132  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์ศึกษาก...  130  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564   129  ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิ...  127  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   122  ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต...  120

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : khanompipo@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7    fio.nakhonsi@gmail.com   075-466355, 075-466915, 095-4097020   075-466355   แฟนเพจ