วันที่ 23 ตุลาคม 2562 Mr.Mark Nicholson สังกัด Ocean Mild พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ ศจร.นครศรีธรรมราช และ FIP ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 Mr.Mark Nicholson สังกัด Ocean Mild พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ ศจร.นครศรีธรรมราช และ FIP ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 Mr.Mark Nicholson สังกัด Ocean Mild พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ ศจร.นครศรีธรรมราช และ FIP ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และอุปสรรคจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565   508   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำเเหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  191  ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะ...  126  สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่...  109  คัดสรรพนักงานราชการทั่วไป   107  การขึ้นเเละการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้...  97  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   93  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565   92  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566   89  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2565   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : khanompipo@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7    fio.nakhonsi@gmail.com   075-466355, 075-466915, 095-4097020   075-466355   แฟนเพจ