วันที่ 10 ก.ย. 62 พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน ที่ปรึกษาสำนักงานเลขานุการ ศปมผ. พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


วันที่ 10 ก.ย. 62 พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน ที่ปรึกษาสำนักงานเลขานุการ ศปมผ. พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น. พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน ที่ปรึกษาสำนักงานเลขานุการ ศปมผ. พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังปัญหา, อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และพบปะกับผู้แทนผู้ประกอบการ/เจ้าของเรือประมงในพื้นที่อำเภอสิชล และเวลา 16.30 น. คณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : khanompipo@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7    fio.nakhonsi@gmail.com   075-466355, 075-466915, 095-4097020   075-466355   แฟนเพจ