สัตว์สงวน 4 ชนิดใหม่ของประเทศไทย

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

สัตว์สงวน 4 ชนิดใหม่ของประเทศไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-03-21  |   ข่าววันที่: 2019-03-18 |  อ่าน: 371 ครั้ง
 

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 14 มี.ค. 2561 พลเรือตรี สุรนันท์ แสงรัตนกูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศลชล.เขต.๒/เสธ.ทรภ.๒ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายศูนย์ควบคุมการแจ้.. (1,059)  ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certificate: TFCC (New Version) โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานวันที่ 20 ธันวาคม 2561.. (1,033) ประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ในการขอใบอนุญาตต่างๆ.. (1,018) วันที่ 13 มิ.ย. 60 พลเรือโทพรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 (ผอ.ศรชล.เขต 2) พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม, สอบถามปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท.. (1,006) วันที่ 15-16 ส.ค. 60 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช จัดอบรมให้ความรู้ ตามมาตรา 285 ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ แก่เจ้าของเรือประมงในพื้นที่.. (946) คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet.. (923) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำห.. (878) วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 11.00 น. นาวาเอกโชคชัย เรืองแจ่ม หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต 2 พร้อมด้วยนาวาโทมงคล อุปถัม และนาวาโทชำนาญ จันทร์สุวรรณ มาปร.. (874) ประชาสัมพันธ์ การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง และการขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละ.. (829) วันที่ 18 ต.ค. 2560 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /ผอ.ศรชล.เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนครศรี.. (823)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : khanompipo@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7