ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certificate: TFCC (New Version) โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานวันที่ 20 ธันวาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certificate: TFCC (New Version) โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certificate: TFCC (New Version) โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ สามารถศึกษาการใช้งานจาก Link ด้านล่างนี้

*** คู่มือการใช้งานระบบ TFCC (New Version) ***

* ระบบบันทึกเรือเข้า-ออกท่า

* ระบบ Landing Declaration (LD) และแบบสรุปเรือเข้าออกรายวัน (DP)

* ระบบชั่งจริงหน้าท่า (WP)

* ระบบสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook)

* ระบบหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ (MCTD)

* ระบบตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า

* ระบบหนังสือกำกับการขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD)

* ระบบใบรับรองการจับสัตว์น้ำ Catch Cert.

*** Clip สอนการใช้งานระบบ TFCC (New Version) ***

* แนะนำระบบ

* ระบบบันทึกเรือเข้า-ออกท่า

* ระบบบันทึกเรือเข้าออกรายวัน (DP)

* ระบบบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า (LD)

* ระบบชั่งจริงหน้าท่า (WP)

* ระบบสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook)

* ระบบหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ (MCTD)

* ระบบหนังสือกำกับการขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD)

*** ระบบทดลองใช้งาน ***

http://tfccdev.fisheries.go.th/tfcc-ppd/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : khanompipo@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7    fio.nakhonsi@gmail.com   075-466355, 075-466915, 095-4097020   075-466355   แฟนเพจ