วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 น. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต 2 ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561-2562

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 น. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต 2 ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561-2562 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 น. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต 2 ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561-2562 ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และเรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสต์ ตามประกาศกระทวงเกษตรฯ กำหนด ณ สมาคมประมงอำเภอสิชล ร่วมกับประมงอำเภอสิชล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนครศรีธรรมราช และนายสุธรรม วิชชุไตรภพ นายกสมาคมประมงอำเภอสิชล โดยมีผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่อำเภอสิชลอำเภอท่าศาลา เข้าร่วมการรับฟังการชี้แจง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิ...  187   ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิ...  152  ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต...  146  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประ...  140  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 3 เมษายน 2565   111  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565   102  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565   96  ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิ...  95  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565   89  รายงานประจำปี 2564   87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : khanompipo@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7    fio.nakhonsi@gmail.com   075-466355, 075-466915, 095-4097020   075-466355   แฟนเพจ