วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 12.30 น. คณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 12.30 น. คณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 12.30 น. นายสุชาติ พรหมสมบัติ หัวหน้าด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช (PIPO นครศรีธรรมราช) ได้ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 โดยมี น.อ.อิศรา อิสสระยั่งยืน เป็น หัวหน้าชุด ร่วมกับ น.อ.อภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล รองหัวหน้าชุด, นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้แทนกรมประมง, นายวันชัย ภูมินทร์ ผู้แทนกรมเจ้าท่า, นายสิทธิชัย กงวงษ์ ผู้แทนกรมการจัดหางาน และนายอนุพงค์ ยิ้มละมัย ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในการตรวจออก (PO) เรือ สุรเชษฐ์นำโชค ณ ท่าเทียบเรือศรีทอง (ท่าจอดเรือ) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมง ศูนย์ PIPO นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565   531   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำเเหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  225  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน...  170  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566   163  ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะ...  150  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566   139  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   136  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565   135  การขึ้นเเละการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้...  133  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566   133


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : pipo-nakhonsithammarat@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : pipo-khanom@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo-pakphanang@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : pipo-nakhonsithammarat@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo-pakphanang@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7    pipo-nakhonsithammarat@fisheries.go.th   075-466355, 075-466915, 095-4097020   075-466355   แฟนเพจ