ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี


ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ให้เจ้าของเรือประมงดำเนินการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงให้เสร็จสิ้นและเป็นไปตามใบอนุญาตประมงพาณิชย์   ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

     400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150    pipokura@gmail.com   076-410562   076-410563