ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี ได้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน โดยแจ้งแผนและผลการดำเนินงานปัจจุบันของศูนย์และเน้นย้ำปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามประกาศของกรมประมง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ โดยมี ชุดสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 ท่าน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!