ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กวดขัน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  กับเจ้าของแพปลา เจ้าหน้าที่แพปลา ลูกเรือประมง

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี


ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กวดขัน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  กับเจ้าของแพปลา เจ้าหน้าที่แพปลา ลูกเรือประมง 

ประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรีร่วมกับ ประมงอำเภอคุระบุรี เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอคุระบุรี ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และกวดขัน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  กับเจ้าของแพปลา เจ้าหน้าที่แพปลา ลูกเรือประมง จำนวน 11 แพปลา  ครบทุกแพปลาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงในพื้นที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคุระบุรี ผลการการประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

     400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150    pipokura@gmail.com   076-410562   076-410563