ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กวดขัน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  กับเจ้าของแพปลา เจ้าหน้าที่แพปลา ลูกเรือประมง

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กวดขัน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  กับเจ้าของแพปลา เจ้าหน้าที่แพปลา ลูกเรือประมง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-11  |   ข่าววันที่: 2020-04-11 |  อ่าน: 414 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรีร่วมกับ ประมงอำเภอคุระบุรี เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอคุระบุรี ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และกวดขัน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  กับเจ้าของแพปลา เจ้าหน้าที่แพปลา ลูกเรือประมง จำนวน 11 แพปลา  ครบทุกแพปลาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงในพื้นที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคุระบุรี ผลการการประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

 400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150