ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-16  |   ข่าววันที่: 2018-03-16 |  อ่าน: 527 ครั้ง
 

๑. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก (PIPO) คุระบุรี จว.พังงา ได้เชิญผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่ อ.คุระบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหินลาด ม.๓ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางศูนย์ PIPO จนท.ทร., จนท.ประมง, จนท.สำนักงานเจ้าท่าฯ, จนท.สำนักงานจัดหางาน, จนท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง           จ.พังงา ชี้แจงตามหัวข้อดังนี้
     ๑.๑ มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 
     ๑.๒ สร้างความเข้าใจในเรื่องของการตรวจเรือเชิงคุณภาพ
     ๑.๓ การตรวจมาตรฐานเครื่องมือการทำประมงที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำการ ประมงพาณิชย์
     ๑.๔ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ยังไม่ได้ทำการแจ้ง เข้า – ออก เรือประมงผ่านในระบบ E – PIPO ให้ดำเนินการแจ้ง เข้า – ออก ผ่านทางระบบ E – PIPO 
     ๑.๕ การจัดทำเอกสารลงเวลาพักของแรงงานที่ทำงานในเรือประมง 
     ๑.๖ การรายงานตัวของลูกเรือที่ทำงานในเรือประมงประจำปี (ปีละ ๑ ครั้ง) 
     ๑.๗ การแสดงเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
     ๑.๘ การเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๑ เป็นต้นไป
     ๑.๙ การเลิกจ้างหรือเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานที่ทำงานในเรือประมง
     ๑.๑๐ การดำเนินการสแกนม่านตา 
     ๑.๑๑ การเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) 
     ๑.๑๒ ระเบียบการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายเรือข้ามน่านน้ำ ต้องรายงานให้กับ สตม. ทุกครั้ง
     ๑.๑๓ ตอบข้อซักถาม
 ๒. สรุปผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ๑. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก (PIPO) คุระบุรี จว.พังงา ได้เชิญผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่ อ.คุระบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหินลาด ม.๓ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางศูนย์ PIPO จนท.ทร., จนท.ประมง, จนท.สำนักงานเจ้าท่าฯ, จนท.สำนักงานจัดหางาน, จนท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง           จ.พังงา ชี้แจงตามหัวข้อดังนี้
     ๑.๑ มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 
     ๑.๒ สร้างความเข้าใจในเรื่องของการตรวจเรือเชิงคุณภาพ
     ๑.๓ การตรวจมาตรฐานเครื่องมือการทำประมงที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำการ ประมงพาณิชย์
     ๑.๔ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ยังไม่ได้ทำการแจ้ง เข้า – ออก เรือประมงผ่านในระบบ E – PIPO ให้ดำเนินการแจ้ง เข้า – ออก ผ่านทางระบบ E – PIPO 
     ๑.๕ การจัดทำเอกสารลงเวลาพักของแรงงานที่ทำงานในเรือประมง 
     ๑.๖ การรายงานตัวของลูกเรือที่ทำงานในเรือประมงประจำปี (ปีละ ๑ ครั้ง) 
     ๑.๗ การแสดงเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
     ๑.๘ การเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๑ เป็นต้นไป
     ๑.๙ การเลิกจ้างหรือเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานที่ทำงานในเรือประมง
     ๑.๑๐ การดำเนินการสแกนม่านตา 
     ๑.๑๑ การเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) 
     ๑.๑๒ ระเบียบการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายเรือข้ามน่านน้ำ ต้องรายงานให้กับ สตม. ทุกครั้ง
     ๑.๑๓ ตอบข้อซักถาม
 ๒. สรุปผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

 400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150