กีฬาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์


เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ pipo คุระบุรี ส่งทีมบอลเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ จัดโดยแพปลา ส.ลาภแสงอรุณ เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯกับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ และแรงงานประมง โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5 ทีม ผลการแข่งขันทีมจากศูนย์ pipo คุระบุรีสามารถคว้ารางวัลตำแหน่งชนะเลิศมาครอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!