ร่วมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 64 อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ร่วมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 64 อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมพิเศษ

 เผยเเพร่: 2021-03-04  |   ข่าววันที่: 2021-03-02 |  อ่าน: 68 ครั้ง
 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 30,000 ตัว แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ราย โดยมอบพันธุ์ปลา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนายวิศิษฐ์  หนูเสน เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,801)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,533) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (998) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (993) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (930) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (915) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (907) โครงการต่างๆ.. (838) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (802) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (734) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (710) โครงสร้างและภารกิจ.. (689) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (626) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (622) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (603) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (587) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (575) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (574) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (569)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000