สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2021-01-04  |   ข่าววันที่: 2020-12-30 |  อ่าน: 124 ครั้ง
 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา บริเวณบ้านหัวปอ หมู่ที่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ตามกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืนต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000