ร่วมเป็นวิทยากร โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย 

การดูงาน จัดอบรม ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |   ข่าววันที่: 2020-12-22 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกษตรกร โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์/วิถียั่งยืน ประจำปี 2564 หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงนวัตกรรม ให้แก่กลุ่มตัวแทนเกษตรกร ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ หมู่ที่ 8 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000