สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อปล่อยในโครงการเจ้าท่าร่วมใจ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อปล่อยในโครงการเจ้าท่าร่วมใจ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง เข้าร่วมโครงการเจ้าท่าร่วมใจ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ณ พื้นที่ร่องน้ำนาปะขอ บ้านหารเลน หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยศูนย์ฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 50,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ให้ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน   187   ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ   133  ดำเนินการสำรวจตัวอย่างปลาน้ำจืดมีไข่ ในพื้นที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง   115  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยทำผัง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง   90  ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่    80  ร่วมเยี่ยมสถานรวบรวมพันธุ์ปลาก้างพระร่วงเพื่อส่งออก   80  ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรอำเภอเมืองและอำเภอป่าบอน   76  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา   61  ร่วมต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง   60  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ