ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการของศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคคลากรจากหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับนายพิพัฒน์ รัชกิจปราการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การท่องเที่ยว “เชิงเกษตร นิเวศน์ วัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง” ณ แหล่งน้ำพรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยดำเนินการการปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 100,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ให้ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน   187   ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ   133  ดำเนินการสำรวจตัวอย่างปลาน้ำจืดมีไข่ ในพื้นที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง   115  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยทำผัง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง   90  ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่    80  ร่วมเยี่ยมสถานรวบรวมพันธุ์ปลาก้างพระร่วงเพื่อส่งออก   80  ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรอำเภอเมืองและอำเภอป่าบอน   76  ร่วมต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง   61  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา   61  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ