ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ.

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ. 

การดูงาน จัดอบรม ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-02-17  |   ข่าววันที่: 2017-02-16 |  อ่าน: 664 ครั้ง
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายสุทธิชัย  ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยเข้าตรวจสภาพบ่อดิน เยี่ยมชมโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ โรงเพาะพันธุ์ปลาบู่และปลาสวยงาม โรงเพาะพันธุ์ปลากินพืช ห้องปฏิบัติการเคมี และเข้าเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000