ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ.

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ. 

การดูงาน จัดอบรม ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-02-17  |   ข่าววันที่: 2017-02-16 |  อ่าน: 582 ครั้ง
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายสุทธิชัย  ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยเข้าตรวจสภาพบ่อดิน เยี่ยมชมโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ โรงเพาะพันธุ์ปลาบู่และปลาสวยงาม โรงเพาะพันธุ์ปลากินพืช ห้องปฏิบัติการเคมี และเข้าเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,794)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,527) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (994) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (984) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (927) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (914) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (906) โครงการต่างๆ.. (835) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (798) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (732) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (703) โครงสร้างและภารกิจ.. (688) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (622) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (618) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (598) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (582) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (571) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (570) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (566)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000