ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ.

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ. 

การดูงาน จัดอบรม ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป

 เผยเเพร่: 2017-02-17  |   ข่าววันที่: 2017-02-16 |  อ่าน: 521 ครั้ง
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายสุทธิชัย  ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยเข้าตรวจสภาพบ่อดิน เยี่ยมชมโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ โรงเพาะพันธุ์ปลาบู่และปลาสวยงาม โรงเพาะพันธุ์ปลากินพืช ห้องปฏิบัติการเคมี และเข้าเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,615)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,327) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (905) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (865) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (839) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (772) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (757) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (729) โครงการต่างๆ.. (697) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (642) โครงสร้างและภารกิจ.. (582) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (570) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (563) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (521) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (520) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (510) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (506) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (506) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (494)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000