ศปจ.พัทลุง มุ่งสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ศปจ.พัทลุง มุ่งสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2018-04-20  |   ข่าววันที่: 2018-04-20 |  อ่าน: 293 ครั้ง
 

วันที่ 20 เมษายน 2561 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 54,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 โดยตัวแทนผู้รับมอบทำการแจกพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนาหม่อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 36 ราย วันที่ 20 เมษายน 2561 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 54,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 โดยตัวแทนผู้รับมอบทำการแจกพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนาหม่อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 36 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000