ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางจำนอง  อุบลสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 83 คน จากโรงเรียนวัดพังกิ่ง ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตามกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เพื่อรู้จักที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและการขยายพันธุ์ โดยเข้าเยี่ยมชมโรงเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และโรงเพาะพันธุ์ปลากินพืช

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ให้ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน   165   ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   123  ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ   120  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง   109  ดำเนินการสำรวจตัวอย่างปลาน้ำจืดมีไข่ ในพื้นที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง   88  ดำเนินการสำรวจตัวอย่างปลาน้ำจืดมีไข่ ในพื้นที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง   74  ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่    68  ร่วมติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง อำเภอป่าพะยอม จั...  63  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง   46  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2565   45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ