สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะควนโคกพลอง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะควนโคกพลอง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 150,000 ตัว มอบให้นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะควนโคกพลอง หมู่ 1, 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล มีนายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดปากบางภูมี จังหวัดสงขลา   233   ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่พรุโต๊ะเด็ม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง   189  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่อ่างเก็บน้ำควนไทร อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   165  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน จ.นครศรีธรรมราช   161  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   119  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   105  ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ   105  ให้ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน   104  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง   85  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ   79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ