ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดปากบางภูมี จังหวัดสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดปากบางภูมี จังหวัดสงขลา วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความเข้มแข็งของชุมชน 'จากคลองภูมี ถึงอู่ตะเภา' เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดปากบางภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมประมงภาคใต้ จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งหมด  2,100,000 ตัว ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว โดยมีนายอำพล  พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดปากบางภูมี จังหวัดสงขลา   232   ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่พรุโต๊ะเด็ม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง   184  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่อ่างเก็บน้ำควนไทร อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   162  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน จ.นครศรีธรรมราช   161  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   117  ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ   104  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   100  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง   85  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ   76  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่คลองภูมินาถดำริ จังหวัดสงขลา   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ