รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาหุด ณ แหล่งน้ำอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาหุด ณ แหล่งน้ำอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 



วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฬาภร  ชูแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาเลียหินหรือชื่อตามท้องถิ่นเรียกว่าปลาหุด ชื่อวิทยาศาสตร์ Gerra taeniata (Smith, 1945) ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาประจำถิ่นหายากและมีแนวโน้มลดลงในธรรมชาติ ณ แหล่งน้ำบริเวณตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อนำมาทำการเพาะพันธุ์ แต่เนื่องจากสภาพอากาศและน้ำไหลแรงมากเกินไป ทำให้การรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ได้ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ จึงได้ดำเนินการวางแผนรวบรวมในครั้งต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่ทะเลสาบสงขลา อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง   155   สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่หารอ่างทอง อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง   129  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่คลองหัววัง จังหวัดพัทลุง   125  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยวังลี อ.กงหรา จ.พัทลุง   117  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันข้าราชการพลเรือน ปี 2565   115  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง   96  ผลผลิตจากการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่คลองวงศ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง...  79  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยสังแก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง   73  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่สระน้ำบ้านพรุโอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุ...  72  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่คลองปากพะเนียด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุ...  72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000    ifphatthalung@gmail.com   074-829886   074-829887   แฟนเพจ