ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 

การดูงาน จัดอบรม ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป

 เผยเเพร่: 2021-04-05  |   ข่าววันที่: 2021-04-05 |  อ่าน: 132 ครั้ง
 

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางธีรภัทร์  ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางจำนอง  อุบลสุวรรณ และนางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 17 คน และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 165 คน จากโรงเรียนวัดรัตนวราราม หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเข้าเยี่ยมชมโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และโรงเพาะพันธุ์ปลากินพืช

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000