ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2563           เมื่อวันที่  20 และ 21  กรกฎาคม  2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ฯ  ดำเนินการจัดฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmerประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. และจัดฝึกอบรม ณ วัดอุทัยธรรมมาราม แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. จำนวนเกษตรกร  50 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655