ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. 2566  รุ่นที่ 1 จำนวน 30 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

รายละเอียด        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216  email  ifsamutpra@hotmail.com  โทรศัพท์ 02 7071655  FAX 02 7071655
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6