ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565           เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพดินที่ดี ส่งผลต่อความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนายสุนทร  ปานแสงทอง รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก จ.สมุทรปราการ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655