ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 บริเวณคลองคอลาด ม. 11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีนาย วัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานในพิธี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655