ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2564         เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(พันธุ์ปลาสลิด) ลงคลองสำโรง ให้แก่สำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จำนวน 20,000 ตัว กิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยยึดหลัก social distancing ป้องกันการระบาดโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ทุกท่าน

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655