การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 

ปฏิบัติงาน 1

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |   ข่าววันที่: 2020-08-21 |  อ่าน: 50 ครั้ง
 

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดย นายศุภกิจ สมฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในพื้นที่เขต อำเภอพิชัย, อำเภอตรอน และพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ จังหวัดอุตรดิตถ์   ในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน พร้อมได้สอบถามปัญหาในพื้นที่ และ ประชาสัมพันธ์มาตรการ ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่

ผลการดำเนินงานไม่พบการกระทำผิด พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • บทความ.. (669)  ..... (659) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 11 กันยายน 2562.. (122) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่15-18 กันยายน 2562.. (114) การออกปฏิบัติงานพื้นที่แหล่งน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในวันที่ 27 ต.ค. 62.. (102) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562.. (100) การออกปฏิบัติงานในแหล่งพื้นที่น้ำจืด ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. 63.. (100) การออกปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ระหว่างวันที่ 19-20 ก.พ. 63.. (98) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562.. (97) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562.. (90) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2563.. (88) การออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อ.ลับแล อ.เมือง อ.ตรอน และ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 29 ต.ค. 62.. (87) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในพื้นที่แหล่งน้ำจืดในระหว่างวันที่14-16 ก.ย. 62.. (84) ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562.. (83) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน. 63.. (83) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 17 ก.ย. 62.. (79) การออกปฏิบัติงานควบคุมและปราบปรามพื้นที่แหล่งน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562.. (79) ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2563.. (78) การออกปฏิบัติงานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ย. 62.. (76) การออกปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562.. (74)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

     76 ม.9 บ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150