บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์)

นายศุภกิจ สมฤทธิ์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์)
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายวรัญญูู สาหร่าย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
    


    


    


    
    


    


    


    


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์)

 76 ม.9 บ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150    sirikit.dam999@gmail.com   0828830442   055402094   แฟนเพจ