บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์
นายวิจักษ์ ขุนพลช่าย

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์
(ชำนาญงาน)
    


นายยุทธนา ประเทศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายวิเชียร สมบัติอรุณ

นายท้ายเรือ ส.2
    
นายบำรุง อินก่อ

นายท้ายเรือ ส.2
    
นายกิ่งก้าน ยางกองโค

นายท้ายเรือ ส.2
    
นายอภิวัฒน์ เศวตมงคล

ช่างเครื่องเรือ ช.1
    


นายนพดล บุญทอง

กะลาสี
    
นายจรูญ วรรณวงศ์กา

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น1
    
นายรุ่งโรจน์ เศวตมงคล

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    
นายชยากร กลั่นเขียว

กะลาสี
    
นางมัทนา มิลหล้า

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

 76 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150