บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์
นายศุภกิจ สมฤทธิ์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายยุทธนา ประเทศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
    


    


    


    
    


    


    


    


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

 76 ม.9 บ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150